Média

Audio nahrávky ze seminářů a večerních setkání

Večerní setkání 10.8. - Život je změna - Stanislav Hart

Večerní setkání 11.8. - Nejen začít, ale i dokončit - Tomáš Süss

Večerní setkání 12.8. - Immanuel - Bůh je s tebou - Lukáš Walach

Seminář Pracovat, milovat rodinu a sloužit - Stanislav a Jiřina Hartovi

Seminář Církev - komunita anebo instituce? - Tomáš Süss

Seminář O strachu pro muže - Stanislav Hart

Seminář Jak v manželství mluvit o změnách - Marek a Ella Cieślarovi

Seminář Blízkost v manželství - Jakub a Dagmar Güttnerovi